Om oss

På Lundbrogården i Valbo, mellan Gävle och Sandviken, bedriver vi i familjen Fredlund ett lantbruksföretag med inriktning på potatis- och grönsaksodling. Alla produkter marknadsförs under namnet Jordnära Produkter. Odlingen är ekologisk och har varit certifierad av KRAV sedan 1986. På Lundbrogården odlas potatis, morötter och rödbetor. Alla produkter lagras och förpackas på gården. Packeriet är RIP- och SMAK-certifierat.

Vårt mål är att rationellt producera ekologiskt odlade produkter av hög kvalitet till en rimlig kostnad.Vi har fått investeringsstöd genom landsbygdsprogrammet för nya maskiner i våra tvätt- och sorteringslinjer för morötter och potatis.